1. Czym jest śmierć łóżeczkowa?

Śmierć łóżeczkowa to rodzaj nagłej i niewyjaśnionej śmierci dziecka, którego stan zdrowia nie budził wcześniej żadnych zastrzeżeń. Zagrożenie dotyczy dzieci w wieku od dwóch tygodni do jednego roku, zaś faza największego ryzyka przypada na okres od dwóch do czterech tygodni życia dziecka. Tego rodzaju tragedia zawsze przychodzi niespodziewanie szczególnie w trakcie snu dziecka. Po gruntownej analizie problemu, nie stwierdzono jednoznacznej przyczyny śmierci łóżeczkowej.
Eksperci usiłują określić źródła ryzyka drogą diagnozy przez wykluczenie stawianej w przypadkach, w której szczegółowe badanie lekarskie nie jest w stanie wykazać przyczyny śmierci (np. dolegliwości zdrowotne). Poza śmiercią łóżeczkową wyróżnia się również stan zagrożenia śmiercią łóżeczkową oraz zespół nagłych stanów zagrożenia życia (zespół ALTE).
Dokładne statystyki dotyczące częstotliwości przypadków śmierci łóżeczkowej nie są znane. Wynika to z faktu, iż autopsja nie jest przeprowadzana w każdym przypadku podejrzanej śmierci dziecka. Ponadto, kryteria definiujące śmierć łóżeczkową różnią się w zależności od kraju.
W jaki sposób można zidentyfikować ryzyko śmierci łóżeczkowej? Możesz dotykać szyi lub stóp dziecka, aby sprawdzić, czy temperatura jego ciała nie jest zbyt wysoka. Jeżeli odczujesz przyjemne ciepło, zagrożenie nie występuje. Jeżeli jednak stwierdzisz, że szyja lub stópki są bardzo rozgrzane oznacza to, że ciepłota ciała Twojego dziecka jest zbyt wysoka. Pocenie się dziecka również oznacza zbyt wysoką temperaturę ciała. Natomiast zimne rączki dziecka nie muszą być niepokojącym objawem. Badania prowadzone w zakresie śmierci łóżeczkowej w Wielkiej Brytanii wskazują na przypadki, w których matki dzieci zmarłych w ten sposób były zaniepokojone zbyt niską temperaturą ciała dziecka, dlatego też postanowiły dokładnie otulić dziecko lub założyć dodatkową warstwę ubranek.

2. Jakie rodzaje ryzyka występują podczas snu dziecka?

Nikt nie jest w stanie dokładnie stwierdzić z jakiego powodu i w jaki sposób dochodzi do śmierci łóżeczkowej. Nie można jej przypisać czynnikom dziedzicznym ani też podatności na określone choroby. Zasadniczo zakłada się, że przyczyną śmierci łóżeczkowej są czynniki zewnętrzne w połączenii z podatnością dziecka na czynniki ryzyka.
Główne zagrożenia, które mogą prowadzić do śmierci łóżeczkowej to trudności z oddychaniem (tj. duszenie się) oraz wystąpienie wstrząsu termicznego lub akumulacji ciepła. Wtórne wdychanie powietrza jest równie niebezpieczne ponieważ wiąże się z brakiem tlenu. Tym samym może wywołać utratę przytomności, a w konsekwencji śmierć dziecka.Palenie tytoniu w otoczeniu dziecka (palenie bierne) jest również kluczowym czynnikiem, który w znacznym stopniu zwiększa ryzyko śmierci łóżeczkowej.

3. Które dzieci należą do grupy ryzyka

 • Dzieci narodzone przedwcześnie
 • Noworodki, których rodzeństwo zmarło w wyniku śmierci łóżeczkowej
 • Dzieci, u których zdiagnozowano syndrom ALTE
 • Dzieci, które z trudnością wybudzają się ze snu
 • Dzieci, których matki nadużywają alkoholu oraz narkotyków
 • Noworodki z wrodzonymi wadami okolic twarzy, które mogą utrudniać oddychanie
 • Dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami snu
 • Dzieci, u których występują symptomy ryzyka, takie jak nadmierne pocenie się, chrapanie, długie przystanki w oddychaniu

W przypadku dzieci należących do grupy ryzyka, zaleca się wizytę u lekarza specjalisty examination.Kolejnym etapem będzie skierowanie dziecka do specjalistycznego ośrodka na dalsze badania.

4. Jakie są podstawowe sposoby zapobiegania śmierci łóżeczkowej?

Pragniemy podkreślić, iż przyczyny śmierci łóżeczkowej nadal nie są znane w 100%. Niemniej jednak, badania naukowe potwierdziły kilka czynników ryzyka, które niewątpliwie mają ujemny wpływ na stan dziecka podczas snu.

Układanie dziecka na pleckach jest jedyną bezpieczną pozycją do snu.


Dziecko należy zawsze układać do snu na pleckach. Należy stanowczo unikać układania dziecka na brzuszku lub na boku. Powyższych pozycji należy unikać z kilku przyczyn. Dzieci szybciej zasypiają na pleckach, jeżeli są układane w tej pozycji od samego początku.
Jednakże, począwszy od trzeciego miesiąca życia dziecko może zacząć samo obracać się na brzuszek. Nawet, jeżeli ułożysz dziecko do snu na pleckach, w trakcie snu może ono nieświadomie obrócić się. Co więcej, ryzyko śmierci łóżeczkowej jest największe w przypadku dzieci, które śpią na brzuszku po raz pierwszy. Jednym ze sposób na unikanie powyższego nawyku jest pozwolenie dziecku, aby od czasu do czasu pobawiło się na brzuszku, kiedy nie śpi. Należy do tego dopuszczać wyłącznie pod skrupulatnym nadzorem osoby dorosłej. Lekarze i eksperci w dziedzinie wychowania dzieci zalecają układanie dziecka w różnych pozycjach. Jest to świetny sposób, aby nauczyć dziecko unoszenia główki do góry, raczkowania oraz siadania. Kiedy Twoje dziecko śpi, należy bezwzględnie zapobiegać, aby obracało się na brzuszek.

Jeżeli zdarzy się, że Twoje dziecko obróci się na brzuszek śpiąc na macie AeoroSleep, nadal będzie ono mogło oddychać swobodnie. Przestrzenna struktura plastra miodu umożliwia optymalną cyrkulację powietrza, ograniczając tym samym ryzyko śmierci łóżeczkowej.

Palenie tytoniu podczas ciąży oraz po urodzeniu szkodzi zarówno matce, jak i dziecku.


Palenie tytoniu zwiększa zarówno ryzyko wystąpienia trwałych uszczerbków na zdrowiu, jak i śmierci łóżeczkowej.Nikotyna zakłóca funkcję poszczególnych receptorów serca, co z kolei przyspiesza rytm bicia serca. W konsekwencji powyższego zjawiska, następuje spowolnienie reakcji serca w przypadku niedotlenienia, np. podczas snu dziecka. Z tych względów, palenie jest surowo zabronione zarówno w trakcie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka. Dotyczy to obu rodziców w tej samym stopniu. Zachęcamy do zapoznania się ze sposobami na ograniczenie kontaktu dziecka z dymem tytoniowym.
Spożywanie alkoholu i używanie narkotyków przez matkę również zwiększa ryzyko śmierci łóżeczkowej.

Upewnij się, że ciepłota ciała dziecka nie jest zbyt wysoka.

Temperatura ciała dziecka nie może wzrosnąć w zbyt dużym stopniu, aby wyeliminować ryzyko akumulacji ciepła. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której dziecko śpi, jak i kiedy jest przebudzone. Zwróć szczególną uwagę na to, czy Twoje dziecko jest ubrane stosownie do temperatury otoczenia oraz używanych akcesoriów do spania.

Jeżeli pomimo podjęcia stosownych środków, ciepłota ciała Twojego dziecka nadmiernie wzrośnie (np. jeżeli dostanie gorączki w trakcie upalnego lata) i jeżeli śpi ono na macie AeroSleep, regulacja temperatury jego ciała będzie wystarczająco skuteczna. Dzięki zastosowanej przez nas strukturze przestrzennej, cyrkulacja powietrza przebiega w optymalny sposób, tzn. ciepłe powietrze emitowane przez ciało dziecka zostaje rozproszone przy jednoczesnym doprowadzeniu świeżego powietrza z otoczenia. W ten sposób, AeroSleep ogranicza ryzyko przegrzania ciała dziecka i szkodliwej akumulacji ciepła.

Pościel dziecięca musi stwarzać bezpieczne warunki do snu.

Zawsze używaj łóżeczka oraz pościeli, które zapewniają bezpieczeństwo. Unikaj wszelkich materiałów, które mogą stwarzać ryzyko uduszenia się lub ograniczenia ruchów dziecka.

Obserwuj dziecko podczas snu regularnie i dokładnie.

Nigdy nie oddalaj się, gdy dziecko śpi. Zaleca się, aby dziecko spało razem z Tobą w tym samym pokoju, w odpowiednim łóżeczku dziecięcym. Dotyczy to zwłaszcza pierwszych sześciu miesięcy jego życia. Dodatkowo, postaraj się, aby przebywać w pobliżu śpiącego dziecka również w trakcie dnia. Dzięki powyższym nawykom oraz instyktownej czujności rodzica, możesz szybciej zareagować, gdyby działo się coś niepokojącego. W miarę możliwości, należy utrzymać podobną czujność do czasu, aż dziecko będzie w stanie obracać się samodzielnie (ok. sześć miesięcy). W żadnym wypadku nie należy spać z dzieckiem w tym samym łóżku. This is because an adult bed is more likely to cause cot death than a baby bed.

5. Śmierć łóżeczkowa a warunki snu dziecka

Łóżeczko dziecięce

Masz wątpliwości w związku z wyborem odpowiedniego łóżeczka dla swojego dziecka? Przed zakupem odwiedź stronę dostępna pod linkiem.
Przede wszystkim należy wybrać materac z właściwym podparciem tułowia. Podobnie jak w przypadku dorosłych, dziecko potrzebuje optymalnego podparcia pleców. Jest to szczególnie ważne, jeżeli weźmiemy po uwagę ilość godzin snu dziecka w nocy oraz w trakcie dnia. Jak wybrać dobry materac? W celu uzyskania więcej informacji na temat, zapraszamy na stronę following tips.
Poza łóżeczkiem jest jeszcze kilka innych mebli dziecięcych, które od czasu do czasu służą jako miejsce snu dziecka. Sprawdź, czy wszystkie z nich stwarzają bezpieczne warunki dla Twojego dziecka. Zapraszamy na stronę Click here w celu uzyskania więcej informacji na temat mebli, które zagrażają bezpieczeństwu dzieci.

Pościel

Jako pościel należy rozumieć wszystkie tkaniny, na których dziecko jest układane do snu, pod którymi jest przykrywane lub wewnątrz których śpi, np. prześcieradła, maty, kołdry, śpiwory, poduszki, itp. Pościel powinny posiadać następujące właściwości:

 • Izolacja ciepła oraz przepuszczalność wilgoci i ciepła
 • Prześcieradło i mata na materac powinny być rozłożone w taki sposób short and taut, aby zapobiec przedostaniu się dziecka pod pościel.
 • Ręcznik nie jest odpowiedni jako element pościeli.Jeżeli chodzi o śpiwór, należy wybrać taki, który posiada wycięcia na rączki i szyję dziecka.Tego typu produkt zapobiega obracaniu się dziecka na brzuszek.
 • W przypadku dzieci poniżej dwóch lat, nie należy używać poduszki. W łóżeczku dziecięcym nie powinny również znajdować się jaśki do spania, koce elektryczne i tym podobne akcesoria.
 • Ochraniacze na krawędzie łóżeczka oraz elementy wykończenia (tkaniny dekoracyjne, zabezpieczenia przed przechylaniem lub ogólne elementy zabezpieczające) mogą utrudniać swobodne oddychanie. Jeżeli mimo ryzyka ich stosowanie jest konieczne, należy upewnić się, że przepuszczają powietrze i są prawidłowo przymocowane.
 • Kożuszki również nie są bezpieczne, ponieważ w ogóle nie przepuszczają powietrza. Ryzyko zwiększa się tym bardziej, jeżeli dziecko obróci się na brzuszek.

Śpioszki

Należy wybierać ubranka, które nie powodują akumulacji ciepła. Zasadniczo, nie należy zakrywać główki dziecka. Odradzamy układanie dziecka do snu z założoną na głowę czapeczką. Dodatkowo, ze względu na ryzyko zadławienia, przy śpioszkach nie powinno być żadnych wstążek lub śliniaczków.

Zabawki

 • W trakcie snu, w łóżeczku ani w pobliżu dziecka nie powinny znajdować się żadne zabawki. Ponadto, wraz z ukształtowaniem sprawności ruchowej dziecka (pomiędzy 5 a 6 miesiącem życia), należy zdjąć również wszelkie zabawki zwisające nad łóżeczkiem.
 • Możesz pozwolić, aby dziecko zasypiało z przytulanką, natomiast nie należy dopuścić, aby z nią spało. Przytulanka może zasłonić twarz dziecka, a w rezultacie doprowadzić do uduszenia. Przepuszczalność powietrza zostanie ograniczona zwłaszcza, gdy przytulanka lub pościel stanie się wilgotna pod wpływem śliny, wymiocin lub innych płynów, przez co stworzy podobne ryzyko uduszenia jak w przypadku poduszki.

6. Jakie są inne czynniki ryzyka zwiększające zagrożenie podczas snu dziecka?

Wiek

Ryzyko śmierci łóżeczkowej dotyczy w szczególności dzieci poniżej szóstego miesiąca życia, przy czym największe zagrożenie występuje w okresie od dwóch do czterech miesięcy.

Płeć

Ryzyko śmierci łóżeczkowej wśród chłopców jest dwukrotnie większe niż w przypadku dziewczynek.

Wczesny pród

Ryzyko śmierci łóżeczkowej jest większe wśród wcześniaków. Jest to spowodowane mniejszą masą ciała wcześniaków oraz krótszym okresem ciąży. Im mniejsza jest masa ciała a ciąża krótsza, tym większe występuje ryzyko śmierci łóżeczkowej.

Rytm snu

Nie należy zaburzać naturalnego rytmu snu i zegara biologicznego dziecka. W przeciwnym razie, dziecko nie otrzyma dostatecznej ilości snu, co z kolei zwiększa ryzyko śmierci łóżeczkowej.

Karmienie piersią

Karmienie piersią jest zalecane jako standard wychowania zmniejszający śmiertelność dzieci w okresie noworodkowym i niemowlęcym.. Niemniej jednak, nie jest to kluczowy czynnik zapobiegający śmierci łóżeczkowej.

Lekarstwa

Należy unikać lekarstw o działaniu nasennym. Podawanie takich substancji może sprawić, że sen dziecka będzie zbyt głęboki. Dzieciom należy podawać wyłącznie lekarstwa zalecone przez lekarza. W przypadku wielu leków, informacje na temat ich wpływu na małe dzieci są niewystarczające.
Jeżeli dziecko jest karmione piersią, matka również powinna unikać podobnych leków, ponieważ zostaną one przekazane dziecku wraz z pokarmem.
Szczepionki, infekcje i tym podobne ALTE nie stwarzają ryzyka śmierci łóżeczkowej.

Pory roku

Do przypadków śmierci łóżeczkowej dochodzi najczęściej zimą. Niemniej jednak zalecamy ubieranie dziecka zależnie od temperatury otoczenia panującej w pomieszczeniu, w którym śpi. Nie należy sugerować się temperaturą zewnętrzną.Nawet jeżeli temperatura na zewnątrz jest bardzo niska, to wewnątrz pomieszczenia może być stosunkowo gorąco, np. dzięki ogrzewaniu centralnemu.
Należy również wietrzyć pokój dziecka tak często, jak to tylko możliwe. W razie potrzeby, zalecamy użycie wiatraka.

Spokój i regularny sen

Dzieci są bardzo wrażliwe na sytuacje zakłócające ich spokój. Z tego względu, w pierwszym roku życia dziecka należy unikać zmian otoczenia (podróże, przebywanie z innymi ludźmi, przeprowadzki, itp.) Tego rodzaju sytuacje mogą mieć ujemny wpływ na spokój psychiczny dziecka wywołując w konsekwencji zaburzenia snu. Z tego względu, jeżeli nawet dojdzie do podobnych sytuacji, należy wówczas zwracać na dziecko jeszcze więcej uwagi.

Zmiany otoczenia

Nagłe zmiany otoczenia są odbierane przez dziecko jako stresujące, co z kolei powoduje zmiany w cyklu snu. Stąd też w powyższych okolicznościach ryzyko śmierci łóżeczkowej może być większe. Dotyczy to zwłaszcza pierwszych kilku dni przebywania dziecka w nowym otoczeniu.

Przebywanie na wysokości

Przebywanie na znacznych wysokościach podczas podróży samolotem wiąże się z niższym ciśnieniem cząstkowym tlenu. Dzieci posiadają pozostałości błon płodowych haemoglobin, które pomagają im znosić stosunkowo niewielkie wahania zawartości tlenu. Niemniej jednak, zbyt długie przebywanie w warunkach niskiego ciśnienia tlenu zwiększa ryzyko śmierci łóżeczkowej.

Czynniki powiązane z rodzicami

Za tego rodzaju czynniki często uznawane są młody wiek rodziców, niski poziom wykształcenia, samotne wychowywanie dziecka, itp.
Powyższym uwarunkowaniom przypisuje się zwiększone ryzyko śmierci łóżeczkowej. Ponadto, wyniki badań sugerują, iż rodzice pochodzący ze wspomnianych grup społecznych rzadziej przestrzegają zaleceń w zakresie bezpieczeństwa.

Niestety, ze względu na podatność dzieci na różne zagrożenia zagwarantowanie całkowitego bezpieczeństwa nie jest możliwe.

Nie da się wykluczyć wszystkich źródeł ryzyka. Jednak stosowanie się do powyższych zaleceń i wskazówek w znacznym stopniu zmniejsza zagrożenie śmiercią łóżeczkową.
W razie wątpliwości, należy poprosić o poradę lekarza. Dotyczy to w szczególności podejrzeń o zmianę stanu zdrowia dziecka, wątpliwości, pytań lub wspomnianych sytuacji stwarzających zagrożenie.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem